Lis Alumni

ZME is praktisch betrokken bij de Vereeniging ter Bevordering van de Opleiding tot Instrumentmaker.

De vereniging LISA of wel  LIS Alumni heeft ten doel oud-studenten en 4e jaar studenten van de Leidse instrumentmakers School (LiS) bij elkaar te brengen door het organiseren van symposia, themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en re√ľnies.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de opleiding tot (research) instrumentmaker zoals dat plaats vindt aan de Leidse instrumentmakers School (LiS). Zij tracht dit doel te bereiken door activiteiten te ontwikkelen die de aantrekkingskracht voor de opleiding vergroten en de kwaliteit van het onderwijs op deze MBO school versterken. Voorts stelt zij op beperkte schaal donaties ter beschikking aan personen die zonder die steun het onderwijs aan de LiS niet zouden kunnen bekostigen.

Link naar LIS Alumni

Permalink naar LISA FACEBOOK pagina

Document: De blauwe Jongens van Dirk van Delft  over de geschiedenis en oprichting van de LIS

5 maart 1901

Wikipedia LIS

LIS
Einsteinweg 61
2333 CC Leiden

ZME Bij de LISA

Oktober 2018 ZME bij de LISA Bijeenkomst